Trận Đấu
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

CÚP FA TRUNG QUỐC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:30PM

Dalian Pro FC
Shandong Taishan
Hòa
-0.94
1.50.68
2.5/30.78
u0.96
7.20
1.22
5.50
o0.94
e0.94
0.99
0.5/10.75
1/1.50.95
u0.79
9.10
1.51
2.65

*GIẢI SERIE A Ý
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:45AM

Juventus
Lecce
Hòa
1.00.89
1.00
2.50.90
u0.97
1.52
6.40
4.25
o0.97
e0.93
0.5-0.89
0.76
1.00.91
u0.96
2.12
5.90
2.28
1/1.5-0.84
0.73
2/2.50.70
u-0.83
0/0.50.69
-0.82
0.5/10.57
u-0.70
0.5/10.64
-0.75
2.5/3-0.85
u0.72
0.5/1-0.62
0.49
1/1.5-0.71
u0.58
1.5-0.68
0.57
2.00.45
u-0.58

*GIẢI SERIE A Ý – PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI SERIE A Ý – THẺ PHẠT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI SERIE A Ý – TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI SERIE A Ý – VIỆT VỊ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM

Sevilla
UD Almeria
Hòa
1.0-0.92
0.81
2.5/30.90
u0.97
1.62
5.20
4.15
o0.97
e0.93
0/0.50.75
-0.88
1.00.77
u-0.90
2.28
4.80
2.31
0.5/10.78
-0.89
3.0-0.85
u0.72
0.5-0.78
0.65
1/1.5-0.81
u0.68
1/1.5-0.73
0.62
2.50.72
u-0.85
0.5/1-0.60
0.47
0.5/10.49
u-0.62
0.50.62
-0.73
3/3.5-0.70
u0.57
TRỰC TIẾP 02:30AM

RCD Mallorca
Barcelona
Hòa
-0.97
1.00.86
2.50.86
u-0.99
6.70
1.51
4.25
o0.97
e0.93
0.81
0.5-0.94
1.00.90
u0.97
6.20
2.06
2.31
0.74
1/1.5-0.85
2.5/3-0.91
u0.78
-0.84
0/0.50.71
1/1.5-0.73
u0.60
-0.75
0.5/10.64
2/2.50.67
u-0.80
0.53
0.5/1-0.66
0.5/10.56
u-0.69
0.59
1.5-0.70
3.0-0.68
u0.55

*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA – ĐỘI NHÀ/ĐỘI KHÁCH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
09/27 12:00AM

Đội Nhà – Thứ Ba
Đội Khách – Thứ Ba
0.89
0/0.50.99
5.50.94
u0.92
o0.95
e0.93
0-0.96
0.84
2/2.50.84
u-0.98

*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA – PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA – THẺ PHẠT
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA – TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

*GIẢI LALIGA TÂY BAN NHA – VIỆT VỊ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

CÚP LIÊN ĐOÀN ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:45AM

Bradford City
Middlesbrough
Hòa
0.98
0.5/10.90
2.5/30.96
u0.90
4.45
1.66
3.95
o0.96
e0.92
0.96
0/0.50.90
1.00.76
u-0.90
4.55
2.26
2.19
0.73
1.0-0.85
2.50.74
u-0.88
0.65
0.5-0.79
1/1.5-0.84
u0.70
-0.78
0.50.66
3.0-0.80
u0.66
TRỰC TIẾP 01:45AM

Exeter City
Luton Town
Hòa
0.97
0.5/10.91
2.50.80
u-0.94
4.30
1.71
3.80
o0.96
e0.92
-0.99
0/0.50.85
1.00.84
u-0.98
4.65
2.31
2.12
-0.83
0.50.71
2.5/3-0.96
u0.82
0.62
0.5-0.76
1/1.5-0.79
u0.65
0.71
1.0-0.83
2/2.50.58
u-0.72
TRỰC TIẾP 01:45AM

Ipswich Town
Wolverhampton Wanderers
Hòa
0-0.98
0.86
2.50.84
u-0.98
2.63
2.42
3.50
o0.96
e0.92
00.97
0.89
1.00.79
u-0.93
3.20
3.10
2.07
0.76
0/0.5-0.88
2.5/3-0.95
u0.81
0.55
0/0.5-0.69
1/1.5-0.79
u0.65
0/0.5-0.77
0.65
2/2.50.59
u-0.73
TRỰC TIẾP 01:45AM

Mansfield Town
Peterborough United
Hòa
0/0.5-0.96
0.84
2.5/3-0.98
u0.84
2.29
2.78
3.50
o0.98
e0.90
00.80
-0.94
1.00.82
u-0.96
2.95
3.40
2.06
00.75
-0.87
2.50.81
u-0.95
0/0.5-0.74
0.60
1/1.5-0.76
u0.62
0.5-0.77
0.65
3.0-0.73
u0.59
TRỰC TIẾP 01:45AM

Port Vale
Sutton United
Hòa
0.5/10.88
1.00
2.5/3-0.99
u0.85
1.68
4.55
3.75
o0.96
e0.92
0/0.50.87
0.99
1.00.78
u-0.92
2.35
4.40
2.14
1.0-0.84
0.72
2.50.79
u-0.93
0.5-0.74
0.60
1/1.5-0.79
u0.65
0.50.68
-0.80
3.0-0.77
u0.63
TRỰC TIẾP 01:45AM

Salford City
Burnley
Hòa
-0.94
1/1.50.82
3.0-0.97
u0.83
7.40
1.36
4.85
o0.95
e0.93
-0.96
0.50.82
1/1.51.00
u0.86
6.00
1.82
2.47
0.77
1.5-0.89
2.5/30.79
u-0.93
0.65
0.5/1-0.79
1.00.61
u-0.75
-0.73
1.00.61
2.50.60
u-0.74
TRỰC TIẾP 02:00AM

Manchester United
Crystal Palace
Hòa
0.5/10.76
-0.88
2.5/3-0.94
u0.80
1.61
4.90
3.90
o0.96
e0.92
0/0.50.73
-0.87
1.00.81
u-0.95
2.19
4.95
2.17
1.0-0.94
0.82
2.50.80
u-0.94
0.5-0.84
0.70
1/1.5-0.84
u0.70
0.50.61
-0.73
2/2.50.61
u-0.75

CÚP QUỐC GIA ĐỨC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:45AM

SC Preussen Munster
Bayern Munchen
-0.96
3/3.50.78
4.00.66
u-0.86
o0.95
e0.93
-0.97
1.50.79
1.5/20.73
u-0.93

GIẢI LIGUE 1 PHÁP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 02:00AM

Lille OSC
Reims
Hòa
0.50.94
0.95
2.5/3-0.93
u0.80
1.94
3.90
3.60
o0.97
e0.93
0/0.5-0.93
0.80
1.00.77
u-0.90
2.51
4.25
2.15
0.5/1-0.83
0.72
2.50.89
u0.98
0.5-0.66
0.53
1/1.5-0.83
u0.70
0/0.50.69
-0.80
3.0-0.75
u0.62

GIẢI LIGUE 1 PHÁP – PHẠT GÓC
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

GIẢI LIGUE 1 PHÁP – TỔNG SỐ PHẠT GÓC & TỔNG BÀN THẮNG
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

GIẢI LIGUE 1 PHÁP – VIỆT VỊ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA THỤY SĨ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:30AM

Zurich
Grasshopper
Hòa
1.01.00
0.89
2.5/30.81
u-0.94
1.62
5.10
4.20
o0.96
e0.94
0/0.50.80
-0.93
1/1.5-0.94
u0.81
2.28
4.55
2.27
0.5/10.79
-0.90
3.0-0.91
u0.78
0.5-0.78
0.65
1.00.69
u-0.82

GIẢI SERIE B Ý
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:15PM

Cosenza
Cremonese
Hòa
0.88
0/0.5-0.99
2/2.50.84
u-0.97
3.25
2.26
3.05
o0.97
e0.93
0-0.84
0.68
1.0-0.96
u0.80
3.85
2.91
2.02
0-0.79
0.68
2.5-0.88
u0.75
0.55
0/0.5-0.71
0.5/10.64
u-0.80
TRỰC TIẾP 11:15PM

Lecco
Feralpisalo
Hòa
0/0.5-0.93
0.82
2.00.79
u-0.92
2.40
2.90
3.15
o0.98
e0.92
00.77
-0.93
0.5/10.79
u-0.95
3.25
3.80
1.89
00.73
-0.84
2/2.5-0.89
u0.76
0/0.5-0.66
0.50
1.0-0.75
u0.59
TRỰC TIẾP 01:30AM

AC Reggiana
Pisa
Hòa
00.84
-0.95
2/2.50.95
u0.92
2.49
2.77
3.15
o0.98
e0.92
00.90
0.94
0.5/10.74
u-0.90
3.40
3.50
1.92
0/0.5-0.78
0.67
2.00.70
u-0.83
0/0.5-0.71
0.55
1.0-0.84
u0.68
TRỰC TIẾP 01:30AM

Ascoli
Ternana
Hòa
00.78
-0.89
2/2.50.84
u-0.97
2.39
2.84
3.25
o0.97
e0.93
00.74
-0.90
1.0-0.97
u0.81
3.00
3.65
2.02
0/0.5-0.87
0.76
2.5-0.89
u0.76
0/0.5-0.72
0.56
0.5/10.61
u-0.77
TRỰC TIẾP 01:30AM

FC Sudtirol
Modena
Hòa
0-0.97
0.86
2.00.89
u0.98
2.80
2.58
2.98
o0.98
e0.92
00.98
0.86
0.5/10.84
u1.00
3.70
3.45
1.85
0.68
0/0.5-0.79
2/2.5-0.85
u0.72
0.52
0/0.5-0.68
1.0-0.66
u0.50
TRỰC TIẾP 01:30AM

Spezia
Brescia
Hòa
0.5/1-0.95
0.84
2.5-0.97
u0.84
1.80
4.15
3.55
o0.97
e0.93
0/0.50.94
0.90
1.00.96
u0.88
2.38
4.90
2.10
0.50.80
-0.91
2/2.50.77
u-0.90
0.5-0.72
0.56
0.5/10.55
u-0.71
TRỰC TIẾP 01:30AM

Venezia
Palermo
Hòa
0/0.5-0.97
0.86
2.50.99
u0.88
2.31
2.88
3.35
o0.97
e0.93
00.72
-0.88
1.00.99
u0.85
2.95
3.70
2.04
00.73
-0.84
2/2.50.77
u-0.90
0/0.5-0.78
0.62
0.5/10.60
u-0.76

GIẢI LIGUE 2 PHÁP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:45AM

AJ Auxerre
Annecy
Hòa
1.0-0.95
0.84
2.50.86
u-0.99
1.55
5.40
4.00
o0.97
e0.93
0/0.50.73
-0.89
1.00.77
u-0.93
2.14
5.30
2.25
0.5/10.71
-0.82
2.5/3-0.92
u0.79
0.5-0.87
0.71
1/1.5-0.75
u0.59
TRỰC TIẾP 01:45AM

Amiens
Ajaccio
Hòa
0/0.50.82
-0.93
2.00.80
u-0.93
2.17
3.35
3.10
o0.98
e0.92
0/0.5-0.82
0.66
0.5/10.76
u-0.92
2.81
4.45
1.92
0.5-0.85
0.74
2/2.5-0.95
u0.82
00.55
-0.71
1.0-0.78
u0.62
TRỰC TIẾP 01:45AM

Guingamp
Girondins de Bordeaux
Hòa
0-0.92
0.81
2/2.50.94
u0.93
2.83
2.44
3.15
o0.98
e0.92
00.98
0.86
1.0-0.91
u0.75
3.45
3.25
1.98
0.71
0/0.5-0.82
2.5-0.86
u0.73
0.51
0/0.5-0.67
0.5/10.62
u-0.78
TRỰC TIẾP 01:45AM

Paris FC (N)
Stade Lavallois
Hòa
00.92
0.97
2/2.5-0.95
u0.82
2.62
2.67
3.10
o0.98
e0.92
00.92
0.92
1.0-0.87
u0.71
3.40
3.40
1.96
0.67
0/0.5-0.78
2.00.72
u-0.85
0.48
0/0.5-0.64
0.5/10.68
u-0.84
TRỰC TIẾP 01:45AM

Rodez AF
Troyes
Hòa
0.50.96
0.93
2.50.88
u0.99
1.96
3.60
3.45
o0.97
e0.93
0/0.5-0.94
0.78
1.00.86
u0.98
2.43
4.50
2.14
0.5/1-0.79
0.68
2/2.50.71
u-0.84
00.46
-0.62
0.5/10.54
u-0.70
TRỰC TIẾP 01:45AM

SC Bastia
Pau FC
Hòa
0.5/10.91
0.98
2.50.97
u0.90
1.68
4.80
3.60
o0.97
e0.93
0/0.50.92
0.92
1.00.98
u0.86
2.31
5.20
2.10
1.0-0.84
0.73
2/2.50.75
u-0.88
0.5-0.76
0.60
0.5/10.54
u-0.70
TRỰC TIẾP 01:45AM

SM Caen
Grenoble Foot 38
Hòa
0.50.89
1.00
2/2.50.99
u0.88
1.89
4.00
3.30
o0.98
e0.92
0/0.5-0.97
0.81
1.0-0.86
u0.70
2.47
5.20
1.99
0.5/1-0.81
0.70
2.00.72
u-0.85
0.5-0.68
0.52
0.5/10.71
u-0.87
TRỰC TIẾP 01:45AM

US Quevilly
Angers
Hòa
00.92
0.97
2/2.5-0.92
u0.79
2.63
2.68
3.05
o0.98
e0.92
00.92
0.92
1.0-0.89
u0.73
3.40
3.40
1.97
0.67
0/0.5-0.78
2.00.71
u-0.84
0.52
0/0.5-0.68
0.5/10.67
u-0.83
TRỰC TIẾP 01:45AM

Valenciennes
US Concarneau
Hòa
0/0.50.94
0.95
2/2.5-0.92
u0.79
2.20
3.30
3.10
o0.98
e0.92
00.63
-0.79
0.5/10.77
u-0.93
2.98
4.20
1.90
0.5-0.83
0.72
2.00.76
u-0.89
0/0.5-0.76
0.60
1.0-0.75
u0.59

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA THỔ NHĨ KỲ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:00AM

Istanbulspor A.S (N)
Galatasaray
Hòa
-0.90
1/1.50.79
3/3.50.92
u0.95
7.20
1.35
5.00
o0.96
e0.94
-0.92
0.50.76
1/1.50.82
u-0.98
6.60
1.76
2.63
0.80
1.5-0.91
3.00.72
u-0.85
0.60
0.5/1-0.76
1.5-0.86
u0.70

GIẢI HẠNG 2 THỤY SĨ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:30AM

Neuchatel Xamax
FC Baden
Hòa
1.51.00
0.84
3/3.50.87
u0.95
1.37
5.50
4.80
o0.95
e0.93
0.50.80
-0.96
1/1.50.79
u-0.97
1.80
5.50
2.61
1/1.50.81
-0.97
3.00.70
u-0.88
0.5/1-0.81
0.65
1.5-0.88
u0.70
TRỰC TIẾP 12:30AM

Schaffhausen
AC Bellinzona
Hòa
0/0.50.85
0.99
2.5/30.89
u0.93
2.09
2.95
3.30
o0.96
e0.92
00.68
-0.84
1/1.5-0.95
u0.77
2.64
3.50
2.20
0.5-0.91
0.75
3.0-0.92
u0.74
0/0.5-0.83
0.67
1.00.56
u-0.74
TRỰC TIẾP 12:30AM

Stade Nyonnais
Wil 1900
Hòa
0.84
0/0.51.00
3.00.88
u0.94
2.74
2.22
3.30
o0.95
e0.93
0-0.86
0.70
1/1.50.88
u0.94
3.30
2.59
2.31
0-0.89
0.73
3/3.5-0.89
u0.71
0.64
0/0.5-0.80
1.5-0.79
u0.61

Cúp Liên đoàn Scotland
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:45AM

Kilmarnock
Heart of Midlothian
Hòa
00.97
0.93
2/2.50.98
u0.90
2.67
2.61
3.10
o0.97
e0.91
00.96
0.94
1.0-0.90
u0.78
3.30
3.30
2.03

GIẢI NGOẠI HẠNG AI CẬP
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:00PM

Baladiyet El Mahallah
Smouha SC
Hòa
00.76
-0.88
2.00.99
u0.87
2.37
2.89
2.85
o0.98
e0.90
00.78
-0.90
0.5/10.86
u1.00
3.20
3.80
1.85
TRỰC TIẾP 11:00PM

Future FC
El Daklyeh
Hòa
0.50.84
-0.96
2/2.50.96
u0.90
1.84
3.80
3.20
o0.97
e0.91
0/0.51.00
0.88
1.0-0.84
u0.70
2.38
5.10
1.99

CÚP FOOTBALL LEAGUE TROPHY ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
09/27 01:00AM

Burton Albion
Everton U21
Hòa
0.5/10.81
0.99
3.00.82
u0.96
1.68
3.85
4.10
o0.95
e0.93
0/0.50.77
-0.97
1/1.50.90
u0.88
2.21
4.20
2.33
0.50.68
-0.88
3/3.5-0.92
u0.70
0.5-0.82
0.62
1.5-0.79
u0.57
09/27 01:00AM

Northampton Town
Chelsea U21
Hòa
0.5/10.78
-0.98
3/3.50.95
u0.83
1.61
4.15
4.20
o0.95
e0.93
0/0.50.70
-0.90
1/1.50.83
u0.95
2.19
4.10
2.39
1.0-0.94
0.74
3.00.72
u-0.94
0.5-0.84
0.64
1.5-0.87
u0.65
TRỰC TIẾP 01:30AM

Barnsley
Manchester City U21
Hòa
1.00.75
-0.95
3.00.86
u0.92
1.48
5.10
4.40
o0.95
e0.93
0.50.98
0.82
1/1.50.91
u0.87
1.98
5.00
2.41
1/1.5-0.96
0.76
3/3.5-0.94
u0.72
0/0.50.60
-0.80
1.5-0.82
u0.60
TRỰC TIẾP 01:45AM

Bolton Wanderers
Manchester United U21
Hòa
1.5/20.88
0.92
3/3.50.99
u0.79
1.24
8.50
5.70
o0.95
e0.93
0.5/10.91
0.89
1/1.50.83
u0.95
1.65
7.10
2.68
1.50.70
-0.90
3.00.70
u-0.92
0.50.65
-0.85
1.5-0.86
u0.64

GIẢI NGOẠI HẠNG BELARUS
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 11:00PM

BATE Borisov
FC Gomel
Hòa
0.5/10.84
0.96
2.50.80
u1.00
1.64
4.15
3.70
o0.96
e0.92
0/0.50.82
0.98
1.00.80
u1.00
2.15
5.00
2.19

GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU A
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 10:45PM

Ý (Nữ)
Thụy Điển (Nữ)
Hòa
-0.92
0/0.50.72
2.50.86
u0.92
3.45
1.88
3.35
o0.96
e0.92
0.70
0/0.5-0.90
1.00.88
u0.90
4.00
2.56
2.04
TRỰC TIẾP 11:15PM

Đức (Nữ)
Iceland (Nữ)
Hòa
1.5/20.80
1.00
3.00.93
u0.85
1.19
8.30
6.00
o0.95
e0.93
0.5/10.88
0.92
1/1.50.94
u0.84
1.61
8.40
2.64
TRỰC TIẾP 11:30PM

Áo (Nữ)
Pháp (Nữ)
Hòa
0.85
1/1.50.95
2.50.84
u0.94
5.70
1.41
4.20
o0.96
e0.92
0.85
0.50.95
1.00.86
u0.92
6.60
1.95
2.19
TRỰC TIẾP 12:15AM

Bồ Đào Nha (Nữ)
Na Uy (Nữ)
Hòa
0.80
0/0.51.00
2.50.88
u0.90
2.81
2.19
3.25
o0.96
e0.92
0-0.94
0.74
1.00.80
u0.98
3.45
2.89
2.07
TRỰC TIẾP 01:00AM

Hà Lan (Nữ)
Anh (Nữ)
Hòa
0.88
0/0.50.92
2.50.88
u0.90
2.97
2.09
3.25
o0.96
e0.92
0-0.98
0.78
1.00.80
u0.98
3.35
2.96
2.06
TRỰC TIẾP 01:15AM

Xứ Wales (Nữ)
Đan Mạch (Nữ)
Hòa
-0.88
0.50.68
2.5-0.98
u0.76
4.30
1.68
3.45
o0.96
e0.92
0.82
0/0.50.98
1.01.00
u0.78
4.70
2.40
2.00
TRỰC TIẾP 01:45AM

Scotland (Nữ)
Bỉ (Nữ)
Hòa
0/0.50.60
-0.80
2.50.94
u0.84
1.76
3.90
3.35
o0.96
e0.92
0/0.5-0.98
0.78
1.00.88
u0.90
2.44
4.30
2.05
TRỰC TIẾP 02:00AM

Tây Ban Nha (Nữ)
Thụy Sĩ (Nữ)
Hòa
2/2.50.64
-0.84
3/3.50.88
u0.90
1.08
16.00
7.90
o0.95
e0.93
1.00.84
0.96
1/1.50.68
u-0.90
1.40
11.00
3.20

GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU B
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 09:00PM

Bosnia-Herzegovina (Nữ)
Slovenia (Nữ)
Hòa
-0.81
0/0.50.57
2.50.80
u0.96
4.05
1.75
3.35
o0.96
e0.92
0.67
0/0.5-0.91
1.00.81
u0.95
3.85
2.55
2.12
TRỰC TIẾP 10:00PM

Cộng hòa Séc (Nữ) (N)
Belarus (Nữ)
3.00.74
-0.98
3.5/40.90
u0.86
o0.95
e0.93
1/1.50.83
0.93
1.50.84
u0.92
TRỰC TIẾP 11:00PM

Ba Lan (Nữ)
Ukraine (Nữ)
Hòa
1.00.76
1.00
2.5/30.86
u0.90
1.48
4.90
4.15
o0.96
e0.92
0.50.97
0.79
1.00.62
u-0.86
1.97
5.70
2.29
TRỰC TIẾP 11:00PM

Romania (Nữ)
Phần Lan (Nữ)
Hòa
1.00
1.50.76
2.5/30.78
u0.98
7.30
1.26
5.30
o0.95
e0.93
0.78
0.5/10.98
1/1.5-0.96
u0.72
8.60
1.68
2.45
TRỰC TIẾP 11:00PM

Slovakia (Nữ)
Croatia (Nữ)
Hòa
0.5/10.65
-0.89
2.5/30.98
u0.78
1.55
4.70
3.80
o0.96
e0.92
0/0.50.77
0.99
1.00.74
u-0.98
2.11
5.10
2.22
TRỰC TIẾP 12:00AM

Serbia (Nữ)
Hy Lạp (Nữ)
Hòa
1.5/20.80
0.96
3.00.98
u0.78
1.20
8.80
5.80
o0.95
e0.93
0.5/10.82
0.94
1/1.5-0.98
u0.74
1.60
9.30
2.59
TRỰC TIẾP 12:30AM

Hungary (Nữ)
Ireland (Nữ)
Hòa
0.96
0.50.80
2.50.96
u0.80
3.75
1.80
3.35
o0.96
e0.92
0.72
0/0.5-0.96
1.00.98
u0.78
4.30
2.50
2.04
TRỰC TIẾP 01:00AM

Bắc Ireland (Nữ)
Albania (Nữ)
2/2.50.78
0.98
3.00.80
u0.96
o0.95
e0.93
1.00.86
0.90
1/1.50.85
u0.91

GIẢI VÔ ĐỊCH NỮ CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU C
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:00PM

Armenia (Nữ)
Kazakhstan (Nữ)
Hòa
0.91
0.5/10.85
2.5/30.89
u0.87
4.20
1.65
3.65
o0.96
e0.92
1.00
0/0.50.76
1.00.66
u-0.90
4.95
2.09
2.27
TRỰC TIẾP 10:00PM

Bulgaria (Nữ)
Kosovo (Nữ)
Hòa
00.86
0.90
2.50.90
u0.86
2.45
2.50
3.20
o0.96
e0.92
00.84
0.92
1.00.91
u0.85
3.15
3.30
2.00
TRỰC TIẾP 10:00PM

Estonia (Nữ)
Israel (Nữ)
Hòa
0.86
1.00.90
2.50.76
u1.00
4.90
1.52
3.85
o0.96
e0.92
-0.90
0/0.50.66
1.00.78
u0.98
6.50
2.01
2.17
TRỰC TIẾP 10:00PM

Thổ Nhĩ Kỳ (Nữ)
Lithuania (Nữ)
2.50.71
-0.95
3/3.50.75
u-0.99
o0.95
e0.93
1/1.50.96
0.80
1.50.89
u0.87
TRỰC TIẾP 11:00PM

Cộng hòa Síp (Nữ)
Quần đảo Faroe (Nữ)
Hòa
0.50.92
0.84
2.50.86
u0.90
1.92
3.35
3.35
o0.96
e0.92
0/0.5-0.94
0.70
1.00.80
u0.96
2.52
4.15
2.07
TRỰC TIẾP 11:00PM

Montenegro (Nữ)
Azerbaijan (Nữ)
Hòa
1.00.86
0.90
2.50.92
u0.84
1.47
5.70
3.80
o0.96
e0.92
0/0.50.62
-0.86
1.00.94
u0.82
1.98
7.20
2.10
TRỰC TIẾP 12:00AM

Andorra (Nữ)
Latvia (Nữ)
Hòa
0/0.50.88
0.88
2.50.91
u0.85
2.07
3.05
3.25
o0.96
e0.92
00.64
-0.88
1.00.92
u0.84
2.84
3.75
2.00
TRỰC TIẾP 12:30AM

Luxembourg (Nữ)
Georgia (Nữ)
Hòa
1.00.71
-0.95
2.50.78
u0.98
1.44
5.70
4.10
o0.96
e0.92
0.50.96
0.80
1.00.75
u-0.99
1.96
6.20
2.23
TRỰC TIẾP 01:00AM

Malta (Nữ)
Moldova (Nữ)
1.50.41
-0.65
3.00.88
u0.88
o0.95
e0.93

GIAO HỮU QUỐC TẾ BÓNG ĐÁ NỮ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
09/26 09:00PM

Chile (Nữ)
New Zealand (Nữ)
0.50.84
0.92
2.50.91
u0.85
o0.96
e0.92

GIẢI HẠNG 5 ANH
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
09/27 01:45AM

AFC Fylde
Boreham Wood FC
Hòa
0/0.50.93
0.87
2.50.93
u0.87
2.10
2.91
3.30
o0.96
e0.92
00.68
-0.88
1.00.85
u0.95
2.76
3.55
2.10
09/27 01:45AM

Aldershot Town
Southend United
Hòa
0-0.93
0.73
2.50.79
u-0.99
2.68
2.23
3.35
o0.96
e0.92
0-0.95
0.75
1.00.73
u-0.93
3.40
2.87
2.10
09/27 01:45AM

Bromley FC
Eastleigh
Hòa
0.50.93
0.87
2.50.82
u0.98
1.93
3.20
3.45
o0.96
e0.92
0/0.51.00
0.80
1.00.81
u0.99
2.38
4.25
2.15
09/27 01:45AM

Ebbsfleet United
Dorking Wanderers FC
Hòa
0.5/10.78
-0.98
3.00.76
u-0.96
1.61
3.90
4.15
o0.95
e0.93
0/0.50.73
-0.93
1/1.50.87
u0.93
2.01
4.90
2.40
TRỰC TIẾP 01:45AM

Halifax Town
Dagenham & Redbridge
Hòa
0/0.50.72
-0.92
2/2.50.84
u0.96
1.89
3.60
3.20
o0.96
e0.92
0/0.5-0.91
0.71
1.0-0.96
u0.76
2.55
4.25
2.02
TRỰC TIẾP 01:45AM

Hartlepool United
Solihull Moors
Hòa
0.50.96
0.84
3.00.99
u0.81
1.96
2.99
3.65
o0.95
e0.93
0/0.5-0.92
0.72
1/1.51.00
u0.80
2.47
3.75
2.25
TRỰC TIẾP 01:45AM

Kidderminster Harriers
Oldham Athletic
Hòa
00.99
0.81
2.50.98
u0.82
2.60
2.37
3.20
o0.96
e0.92
00.93
0.87
1.00.95
u0.85
3.20
3.10
2.05
TRỰC TIẾP 01:45AM

Maidenhead United
Altrincham
Hòa
0.86
0/0.50.94
2.50.80
u1.00
2.84
2.10
3.40
o0.96
e0.92
0-0.89
0.69
1.00.81
u0.99
3.50
2.78
2.10
TRỰC TIẾP 01:45AM

Oxford City FC
Gateshead
Hòa
-0.97
0.5/10.77
3.00.91
u0.89
4.15
1.61
4.00
o0.95
e0.93
-0.96
0/0.50.76
1/1.50.98
u0.82
4.85
2.05
2.35
TRỰC TIẾP 01:45AM

York City
Barnet
Hòa
0.93
0/0.50.87
2.5/30.89
u0.91
2.95
2.01
3.50
o0.96
e0.92
0-0.84
0.64
1.00.63
u-0.83
3.60
2.66
2.15
TRỰC TIẾP 01:45AM

Wealdstone
Woking
Hòa
0.90
0.50.90
2.5/30.84
u0.96
3.15
1.90
3.65
o0.96
e0.92
0.79
0/0.5-0.99
1.00.61
u-0.81
4.15
2.38
2.20
09/27 02:00AM

Rochdale
Chesterfield
Hòa
-0.96
0/0.50.76
2.5/30.81
u0.99
3.20
1.90
3.50
o0.95
e0.93
0.68
0/0.5-0.88
1/1.5-0.99
u0.79
3.60
2.53
2.25

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BULGARIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 09:00PM

PFC Beroe
FC CSKA 1948 Sofia
Hòa
-0.90
0.5/10.70
2/2.50.82
u0.98
5.30
1.53
3.60
o0.96
e0.92
-0.98
0/0.50.78
1.0-0.92
u0.72
6.00
2.15
2.05
TRỰC TIẾP 11:30PM

Cherno More Varna
Botev Plovdiv
Hòa
0.5/10.75
-0.95
2/2.50.89
u0.91
1.55
5.30
3.50
o0.97
e0.91
0/0.50.85
0.95
1.0-0.97
u0.77
2.22
5.40
2.06

GIẢI NGOẠI HẠNG XỨ WALES
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
09/27 01:45AM

Caernarfon Town
The New Saints
Hòa
-0.85
1.5/20.61
3/3.50.68
u-0.92
11.00
1.13
6.90
o0.95
e0.93
-0.93
0.5/10.69
1.50.96
u0.80
7.40
1.51
3.10
09/27 01:45AM

Cardiff Metropolitan
Haverfordwest County
Hòa
0.50.88
0.88
2.50.88
u0.88
1.88
3.45
3.35
o0.96
e0.92
0/0.5-0.99
0.75
1.00.88
u0.88
2.44
4.30
2.10
09/27 01:45AM

Connahs Quay Nomads FC
Colwyn Bay
Hòa
1.5/20.76
1.00
3.00.76
u1.00
1.16
10.00
6.30
o0.95
e0.93
0.5/10.76
1.00
1/1.50.76
u1.00
1.59
7.90
2.75
09/27 01:45AM

Penybont
Barry Town United
Hòa
1/1.50.76
1.00
2.5/30.71
u-0.95
1.32
6.80
4.65
o0.95
e0.93
0.50.76
1.00
1/1.50.98
u0.78
1.76
7.00
2.45
09/27 01:45AM

Pontypridd United
Newtown AFC
Hòa
01.00
0.76
2.50.76
u1.00
2.61
2.30
3.30
o0.96
e0.92
0-0.98
0.74
1.00.76
u1.00
3.30
2.85
2.14

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ ISRAEL
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:30AM

Hapoel Tel Aviv
Maccabi Tel Aviv
Hòa
-0.98
1.00.78
2.5/30.93
u0.85
5.30
1.46
4.10
o0.96
e0.92
0.75
0.5-0.95
1.00.68
u-0.90
5.00
2.05
2.31

Giải vô địch Bắc Ireland
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 01:45AM

Cliftonville
Coleraine
Hòa
0.50.84
0.90
2.50.76
u0.98
1.84
3.45
3.50
o0.96
e0.92
0/0.50.97
0.77
1.00.55
u-0.81
2.34
3.90
2.30
TRỰC TIẾP 01:45AM

Linfield FC
Crusaders FC
Hòa
0.51.00
0.74
2.5/30.85
u0.89
2.00
3.05
3.40
o0.96
e0.92
0/0.5-0.92
0.66
1.00.62
u-0.88
2.52
3.60
2.23
TRỰC TIẾP 01:45AM

Loughgall
Larne
Hòa
0.85
1/1.50.89
2.5/30.94
u0.80
6.60
1.36
4.30
o0.96
e0.92
0.85
0.50.89
1.00.71
u-0.97
6.20
1.89
2.33

GIẢI NGOẠI HẠNG NAM PHI
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 12:30AM

Chippa United
Supersport United
Hòa
0.83
0/0.50.93
2.00.99
u0.77
3.20
2.18
2.85
o0.98
e0.90
0-0.84
0.60
0.5/10.92
u0.84
4.25
3.05
1.79

Giải bóng đá vô địch quốc gia Serbia
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:00PM

FK Radnicki 1923
FK Radnik Surdulica
Hòa
0.50.96
0.88
2.00.80
u-0.98
1.96
3.60
3.00
o0.97
e0.91
0/0.5-0.90
0.74
0.5/10.84
u0.98
2.60
5.00
1.87
TRỰC TIẾP 10:00PM

FK Radnicki Nis
FK Zeleznicar Pancevo
Hòa
0.50.90
0.94
2.50.91
u0.91
1.90
3.40
3.35
o0.96
e0.92
0/0.50.97
0.87
1.00.86
u0.96
2.32
4.55
2.14
TRỰC TIẾP 12:05AM

TSC Backa Topola
FK Napredak Krusevac
Hòa
1.5-0.98
0.82
2.5/30.97
u0.85
1.30
7.50
4.60
o0.96
e0.92
0.50.84
1.00
1/1.5-0.88
u0.70
1.84
6.10
2.43

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA ESTONIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 09:15PM

FC Kuressaare
Nomme Kalju FC
Hòa
0.92
1.00.92
3.00.96
u0.86
4.75
1.51
4.05
o0.95
e0.93
0.74
0.5-0.90
1/1.50.99
u0.83
4.35
2.11
2.40

GIẢI HẠNG NHÌ BULGARIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:15PM

Dunav Ruse FC
Marek Dupnitsa
Hòa
0.5/10.96
0.84
2/2.50.92
u0.88
1.70
4.30
3.35
o0.97
e0.91
0/0.50.88
0.92
1.0-0.91
u0.71
2.26
5.20
2.05

Cúp Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 02:15AM

AVS
Arouca
Hòa
00.98
0.86
2/2.50.97
u0.85
2.62
2.47
3.00
o0.97
e0.91
01.00
0.84
0.5/10.72
u-0.90
3.50
3.20
1.92

SIÊU CÚP NAM MỸ
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:30AM

Corinthians SP
Fortaleza CE
Hòa
0/0.5-0.97
0.84
2.0-0.98
u0.82
2.36
3.10
2.98
o0.99
e0.91
00.74
-0.90
0.5/10.83
u-0.99
3.20
3.90
1.89
00.69
-0.82
2/2.5-0.83
u0.67
0/0.5-0.69
0.53
1.0-0.72
u0.56

SIÊU CÚP NAM MỸ – ĐỘI NÀO SẼ TIẾN VÀO VÒNG TIẾP THEO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
09/27 07:30AM

Fortaleza CE
Corinthians SP
00.70
-0.82

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA MEXICO
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:05AM

Guadalajara Chivas
Mazatlan FC
Hòa
1/1.5-0.96
0.85
2.5/30.92
u0.95
1.45
6.20
4.40
o0.97
e0.93
0.50.99
0.85
1/1.5-0.86
u0.70
1.99
5.80
2.35
1.00.80
-0.91
2.50.72
u-0.85
0/0.50.57
-0.73
1.00.62
u-0.78

VÒNG LOẠI BÓNG ĐÁ NỮ THẾ VẬN HỘI 2024 KHU VỰC CONCACAF (PLAY OFF)
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:00AM

Canada (Nữ)
Jamaica (Nữ)
2.00.77
0.99
3.00.76
u1.00
o0.95
e0.93

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA COLOMBIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 06:15AM

Union Magdalena
Deportivo Cali
Hòa
00.69
-0.89
2/2.50.91
u0.87
2.23
2.82
3.15
o0.97
e0.91
00.75
-0.95
1.0-0.94
u0.72
3.05
3.60
1.93
0/0.5-0.99
0.79
2.5-0.90
u0.68
0/0.5-0.72
0.52
0.5/10.63
u-0.85
TRỰC TIẾP 08:30AM

Deportivo Pasto
Atletico Huila
Hòa
0.50.79
-0.99
2/2.50.83
u0.95
1.79
3.70
3.45
o0.96
e0.92
0/0.50.98
0.82
1.0-0.92
u0.70
2.44
5.00
1.96
0.5/1-0.96
0.76
2.5-0.92
u0.70
0.5-0.69
0.49
0.5/10.64
u-0.86

Giải bóng đá MEXICO LIGA DE EXPANSION
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 08:05AM

CA La Paz
Coyotes de Tlaxcala
Hòa
0.5/10.79
-0.99
2.5/30.75
u-0.97
1.59
4.40
3.80
o0.95
e0.93
0/0.50.80
1.00
1/1.5-0.96
u0.74
2.25
4.05
2.34
1.0-0.94
0.74
3.0-0.97
u0.75
0.5-0.80
0.60
1.00.55
u-0.77
TRỰC TIẾP 10:05AM

Cimarrones de Sonora
Atletico Morelia
Hòa
0/0.50.97
0.83
2/2.50.80
u0.98
2.23
2.85
3.10
o0.96
e0.92
00.72
-0.92
1.0-0.99
u0.77
2.92
3.55
2.01
00.68
-0.88
2.5-0.95
u0.73
0/0.5-0.75
0.55
0.5/10.58
u-0.80

CHILE Primera B
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 05:00AM

Deportes Santa Cruz
San Luis de Quillota
Hòa
0/0.5-0.96
0.80
2/2.50.99
u0.83
2.23
2.87
3.10
o0.97
e0.91
00.76
-0.92
0.5/10.70
u-0.88
3.05
3.60
1.94

ECUADOR SERIE B
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 07:00AM

Imbabura SC
CD Independiente Juniors
Hòa
0/0.50.80
-0.96
2/2.50.88
u0.94
1.96
3.45
3.15
o0.97
e0.93
0/0.5-0.85
0.69
1.0-0.94
u0.76
2.63
4.10
2.01

GIẢI PRIMERA B COLOMBIA
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1
TRỰC TIẾP 03:30AM

Boca Juniors de Cali
Cortulua
Hòa
0/0.50.84
0.92
2.50.96
u0.80
2.02
3.10
3.30
o0.96
e0.92
0/0.5-0.88
0.64
1.00.96
u0.80
2.63
3.95
2.04
TRỰC TIẾP 04:00AM

Leones FC
Barranquilla FC
Hòa
0.5/10.81
0.95
2.5/30.94
u0.82
1.61
4.25
3.75
o0.96
e0.92
0/0.50.78
0.98
1.00.74
u-0.98
2.12
5.00
2.22

SABA INTERNATIONAL FRIENDLY Virtual PES 21 – 20 Mins Play
Cược Chấp Toàn Trận
Tài Xỉu Toàn Trận
1X2 Toàn Trận
Chẵn Lẻ Toàn Trận
Cược Chấp Hiệp 1
Tài Xỉu Hiệp 1
1X2 Hiệp 1

SABA CLUB FRIENDLY Virtual PES 21 – 15 Mins Play
Cược Chấp Toàn T