1BANNER 123
4.9/5 - (770 bình chọn)

Hôm này, mình sẽ chia sẻ một đoạn code hiển thì star rating đối với các sản phẩm không có đánh giá ra ngoài trang chủ để mọi người có thể show sản phẩm được đẹp mắt hơn nhé.

Kết quả muốn đạt được

Hiển thị sao đối với các sản phẩm không có đánh giá

Copy đoạn function sau bỏ vào function.php của mình nhé.

function show_rating( $rating_html, $rating, $count ) {
    $rating_html  = '<div class="star-rating">';
    $rating_html .= wc_get_star_rating_html( $rating, $count );
    $rating_html .= '</div>';

    return $rating_html;
};  
add_filter( 'woocommerce_product_get_rating_html', 'show_rating', 100, 3 );

Như vậy là xong. Có gì cứ cmt các thắc mắc để bên mình hỗ trợ nhé.

Bonus: Hiển thị số lượt đánh giá ở shop page.

Để hiển thị số lượt đánh giá ở shop page như hình.

Hiển thị số lượt đánh giá

Bước đầu tiên bạn vào tạo một thư mục woocommerce trong theme của mình. (Đa phần chỉnh sửa template của woocommerce bạn đều phải tạo một thư mục riêng trong theme để tránh bị mất khi update theme/plugin)

Đường dẫn sẽ như sau: domain/YOUR-THEME/woocommerce/loop/rating.php

Bạn dán đoạn code sau vào file rating.php vừa tạo là xong.

<?php
/**
 * Loop Rating
 *
 * This template can be overridden by copying it to yourtheme/woocommerce/loop/rating.php.
 *
 * HOWEVER, on occasion WooCommerce will need to update template files and you
 * (the theme developer) will need to copy the new files to your theme to
 * maintain compatibility. We try to do this as little as possible, but it does
 * happen. When this occurs the version of the template file will be bumped and
 * the readme will list any important changes.
 *
 * @see         https://docs.woocommerce.com/document/template-structure/
 * @author      WooThemes
 * @package     WooCommerce/Templates
 * @version     3.4.0
 */


if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    exit;
}

global $product;

if ( get_option( 'woocommerce_enable_review_rating' ) === 'no' ) {
    return;
}

$rating_count = $product->get_rating_count();
$review_count = $product->get_review_count();
$average      = $product->get_average_rating();

if ( $rating_count >= 0 ) : ?>

            <?php echo wc_get_rating_html($average, $rating_count); ?>
        <?php if ( comments_open() ): ?><a href="<?php echo get_permalink() ?>#reviews" class="woocommerce-review-link" rel="nofollow">(<?php printf( _n( '%s',$review_count,'woocommerce' ), '<span class="count">' . esc_html( $review_count ) . '</span>' ); ?>)</a><?php endif ?>
   

<?php endif; ?>

Như vậy là xong, cảm ơn các bạn đã theo dõi

10 thoughts on “Hướng dẫn show reviews (Star rating) dù không có đánh giá.

 1. Hoàng says:

  Thêm code thì có 1 vấn đề là ảnh hưởng đến trang single product
  star-rating với count-rating tự động xuống dòng, còn trước đó thì cùng 1 dòng
  Bạn xem lại code làm sao ko ảnh hưởng đến việc đó được ko?

  • Thành Tuấn says:

   Vấn đề này chỉ là CSS thôi, mình đã update trong bài, bạn cố gắng học thêm 1 ít về CSS để chủ động giải quyết công việc của mình nhé

 2. Thiện says:

  Chào bạn mình đã làm theo hướng dẫn của bạn với theme Flatsome, đã cài KK star rating. Tuy nhiên khi mình đánh giá sao trong từng sản phẩm xong thì tại Shop page bên dưới sản phẩm vẫn không hiện số lượng sao mà chỉ hiện khung sao và số lượng đánh giá vẫn là 0. Nhờ bạn hỗ trợ nhé, cảm ơn bạn !

  • admin says:

   Phần single-product bạn muốn hiển thị phần đánh giá bạn phải bật nó lên. Ngoài ra có thể sẽ xung đột với một số plugin liên quan đến review, khi gặp tình trạng đó bạn có thể nâng số ưu tiên của hook lên là được

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *