1BANNER 123
5/5 - (142 bình chọn)

ACF là một trong những plugin mạnh mẽ nhất giúp cho người lập trình theme có thể tiết kiệm thời gian của mình trong việc code theme.

Hôm nay mình sẽ bắt đầu viết seri hướng dẫn sử dụng ACF trong việc code theme. Và bài viết đầu tiên đó là tạo theme option cho theme.

Code tạo theme option với plugin ACF

Để tạo được theme option với ACF, bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file function.php của mình là được.


if( function_exists('acf_add_options_page') ) {
    acf_add_options_page();
}

Trong function này bạn chỉ cần thêm nội dung là xong

Dưới đây là một ví dụ, mình tạo theme option với 3 filed là Theme Genaral Setting, Theme Header Setting và Theme Footer Setting

if( function_exists('acf_add_options_page') ) {
	
	acf_add_options_page(array(
		'page_title' 	=> 'Theme General Settings',
		'menu_title'	=> 'Theme Settings',
		'menu_slug' 	=> 'theme-general-settings',
		'capability'	=> 'edit_posts',
		'redirect'	=> false
	));
	
	acf_add_options_sub_page(array(
		'page_title' 	=> 'Theme Header Settings',
		'menu_title'	=> 'Header',
		'parent_slug'	=> 'theme-general-settings',
	));
	
	acf_add_options_sub_page(array(
		'page_title' 	=> 'Theme Footer Settings',
		'menu_title'	=> 'Footer',
		'parent_slug'	=> 'theme-general-settings',
	));
	
}

 

Và đây là kết quả:

Theme option đã được tạo

Bài hướng dẫn đầu tiền về ACF đến đây là kết thúc, có bất kì câu hỏi nào các bạn vui lòng CMT phía dưới nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *